Alle Beiträge von Iva Hohnova

1 MÁG – TVŮRČÍ SÍLA

Jak už název karty vypovídá – mág, čaroděj, kouzelník – ztělesňujete vlastnosti osoby, která má v sobě netušené možnosti ovlivňovat svůj osud. Cílevědomě se snažíte o neustálý pokrok. Jste výborní řečníci a máte velký vliv na druhé lidi, takže Vám naslouchají. Dříme ve vás tvůrčí síla a jste schopni zhmotňovat své myšlenky. Jste tvůrci svého života. Vykouzlete si tedy to, o čem sníte.

PRÁCE

Máte skvělé komunikační schopnosti a dokážete pro své nápady nadchnout okolí. Vaše pozornost je přesně zacílená na přání, které jste si vysnili. Jste na velice dobré cestě a umíte využít šance, které se vám nabízí. Pokud pracujete v obchodě, je tato karta příslibem nových zakázek, uzavření nových transakcí. Okolnosti vám půjdou na ruku, protože jste v pozici síly a děláte správné věci.

LÁSKA

Mezi Vámi a vaším partnerem panuje souznění a velice dobrá komunikace. Pokud jste žena, může mág symbolizovat vašeho ideálního partnera. V případě, že jste si vysnili, jak by měl váš ideální partner vypadat, značí karta, že je již za dveřmi. Pozor karta v převrácené poloze znamená manipulaci a snahu dostat druhého tam, kam chceme.

vii VŮZ – PLNOU PAROU VPŘED

Symbolika karty vozu mluví jasně – triumfálně jedete z bitvy jako vítěz. Držíte oběma rukama otěže a máte situaci plně pod kontrolou. Jste také schopni zkrotit dva protichůdné vlivy – o čemž mluví i symbolika otěží: jeden lev bílý, jeden černý. Zdárně jste zdolali všechny překážky, pokračujete plnou parou vpřed a ničeho se nebojíte. Je zde patrný posun a pokrok. 7 vůz je také karta spojená s cestováním a pohybem všeho druhu.

PRÁCE

Na cestě k cíli, který jste si vytyčili, postupujete úspěšně vpřed a nějaké překážky váš nezadrží. Jdete si vytrvale za svým.  Je možné, že vás čeká povýšení nebo úspěšná kariéra, jste prostě na dobré cestě. Jste organizační talent – umíte situaci bravurně řídit, tak jako vozataj. Umíte se také perfektně kontrolovat, sebeovládat a čelit různým lidským problémům. Karta úspěchu, respektu, úcty, oslavy a odměn.

LÁSKA

V kartě vůz je patrný pohyb vpřed – může znamenat, že váš vztah se posune k lepšímu, nebo vás třeba čeká stěhování nebo společný příjemný výlet nebo dovolená. Ve vztahu se umíte prosadit a jdete si za svým, jste úspěšní. Umíte si obhájit svůj názor. Může také znamenat provětrání stávajícího vztahu – nový čerstvý vítr. Nebo také, že máte s někým vztah na dálku a musíte hodně cestovat

2 MEČŮ – KLID ZBRANÍ

Dva meče a rovnováha protikladných sil – stojíte před rozhodnutím, ale zatím ještě nevíte, kterou cestou se dát. Nerozhodnost je slovo, kterým by se dala charakterizovat tato karta. Taktéž uvíznutí na mrtvém bodě a stagnace situace, protože máte proti sobě stejně silného soupeře. V takových podmínkách je vždy nejlepší řídit se intuicí a ne rozumem. Karta radí hlavně se neunáhlit a nerozhodovat se ukvapeně! Je také dost možné, že jste s protivníkem uzavřeli na nějakou dobu mír a odložili zbraně.

PRÁCE

Kromě váhání mezi dvěma nabídkami může karta také symbolizovat období příměří a uzavření kompromisu po obtížných debatách. Můžete se také s někým dohodnout na uzavření nové smlouvy. Obě strany sice setrvávají na svém, ale došlo k uzavření jistého konsensu. Vše zůstává, jak je, delší dobu se nebude nic dít a nebude docházet k žádným velkým změnám. Důležitá rozhodnutí se prozatím odkládají na neurčito.

LÁSKA

Po období neshod Vás konečně čeká období míru – složíte zbraně a ustoupíte oba o krok dozadu – vždy se jedná o vzájemný kompromis, ne pouze ústupek z jedné strany. Komplikovaná povaha Dvojky mečů však svědčí o nějaké zásadní nerovnosti nebo nekompatibilitě ve vztahu. Zmítají Vámi pochybnosti a nedůvěra k partnerovi. Vyhýbáte se konfliktu, ale víte, že ve vztahu není vše v pořádku. Někdy je třeba udělat v zájmu kompromisu oběť.

ESO MEČŮ – ROZHOdný tah

Nashromáždili jste obrovské množství energie a víte, co máte učinit. Jste připraveni k boji nebo k učinění definitivního rozhodnutí, které změní váš život. Protože meče zastupují živel vzduchu a tím také myšlení, týká se tato karta různých názorů, ať už v oblasti vztahů nebo profesní kariéry. Uvědomíte si důležité skutečnosti a zažijete silný příval energie. S esem mečů se Vám podaří rozseknout nepříznivou minulost jednou pro vždy a jít vstříc lepším zítřkům.

PRÁCE

Zažíváte frustrující období v práci a došla Vám trpělivost – nyní konečně chcete také vyjádřit svůj názor a ukázat, jak se věci mají. Je dost možné, že dojde ke konfliktu, ale na druhou stranu i k pročištění energií. Váš „výbuch“ (nutně ovšem nemusí dojít k hádce) bude mít blahodárný účinek, protože se konečně provětrá atmosféra. Díky jasnému myšlení budete rozhodní a neústupní a nic Vám nebude stát v cestě.

LÁSKA

Mezi Vámi a partnerem nepanují zrovna harmonické energie – jste zmítáni rozporuplnými a negativními pocity a máte všeho po krk. Ač karta eso mečů také symbolizuje velké vášně, jsou tu pořád ještě přítomny nepříjemné emoce. Proto také eso mečů nevěstí žádné klidné soužití. Rádi byste si vyjasnili, jak na tom vlastně jste. Odhodláte se k řešení záležitostí.

VÝKLAD NA 3 KARTY

Tento výklad je jedním z nejběžnějších a nejjednodušších typů výkladů, vhodných i pro začátečníky. Nejste rozptylováni spoustou karet a můžete se tak soustředit na hlavní vlivy. Výklad lze pojmout několika způsoby, např. takto:

Karty zamícháte, vytáhnete tři, první položíte zleva, druhou doprostřed a třetí doprava.

  1. Minulost nebo hlavní příčina problému, na který se ptáme
  2. Přítomnost nebo to, co nás ovlivňuje a jakým směrem se bude situace vyvíjet
  3. Blízká budoucnost, jak situace dopadne

Příkladová situace:

Dotaz: jak se mi bude dařit v podnikání v tomto roce?

ESO MEČŮ – podaří se Vám rozseknout období dlouhého váhání a rozhodnete se podnikat, i když to bude znamenat risk. Eso mečů znamená definitivní rozhodnutí a zanechání minulosti za sebou

2 MEČE – doslova období klidu zbraní, nebo také prodlevy, kdy se věci nebudou příliš hýbat dopředu, ale kdy uzavřete např. výhodné partnerství nebo smlouvy

KOLO ŠTĚSTÍ – šťastný zvrat událostí, dost možná ovlivněný zvenčí, tudíž byla tato cesta Boží prozřetelností a jste na správném místě. Co se stalo, se stát muselo. Začne se Vám dařit a budete slavit úspěchy

15 ĎÁBEL – CHUŤ ZAKÁZANÉHO OVOCE

Ozývá se ve Vás vnitřní hlas, který Vás nabádá k něčemu, co pro Vás není příliš dobré. Vábení, svody, lži, tak by se dala charakterizovat tato karta. Podléháte škodlivým vlivům a nejste svobodní, něco Vás stahuje dolů. Ďábel Vám nabízí všechnu krásu světa za cenu, že Vám vezme vaši svobodu. Jinými slovy, vybere si svou daň. Dejte si pozor, ať nepodlehnete kouzlu falešného mámení, mohli byste brzy litovat. Z takové závislosti se hned tak nedostanete. Dejte pozor na alkohol, drogy a podobné závislostní látky.

PRÁCE

Pociťujete závislost na své práci. Jste pod vlivem finančního nebo mocenského mamonu, ze kterého se nemůžete se vymanit, protože byste se pak mohli dostat do potíží a neměli byste takové výhody jako teď. Stejně tak může karta symbolizovat, že Vás někdo láká nebo svádí k nečistým praktikám, k nějakému nekalému obchodu, kde vidíte vidinu velkých peněz nebo velké moci, ale který není zcela v souladu se zákonem. I když zakázané ovoce nejlépe chutná, dejte od něj ruce pryč.

LÁSKA

Karta značí nízké vášně. Vztah je sice lákavý, velice to mezi Vámi jiskří, ale jinak Vás bohužel nic hlubšího nespojuje. Jakmile pomine jiskření, vyprchá veškeré kouzlo a začnou problémy. Karta může také naznačovat, že jste spoutáni velice karmickým vztahem, ve kterém se cítíte jako na horské dráze. Chvíli jste šťastní, pak zase ohromně trpíte. Takový vztah nemá bohužel nic společného s láskou. Dejte si pozor na svádění a milenecký vztah. Zbytečně se jen dostanete do problémů.

10 HOLÍ – ZAVALENI BŘEMENEM

Shrbený muž, který je obtěžkán velkým břemenem, se blíží do svého cíle. Dokonalá symbolika útrap a velkého nákladu, které nás v současnosti zatěžuje, ale zároveň vidina brzkého odlehčení, že jsme téměř došli do konce své nelehké cesty. Cítíte se být v bezvýchodné situaci, protože máte na sobě velkou zodpovědnost a máte pocit, že to nezvládnete a jste nedaleko zhroucení. Vydržte ještě chvíli, řešení se rýsuje.

PRÁCE – pod tíhou náročných úkolů se skláníte a máte pocit, že víc už unést nemůžete. Čelíte opravdu velké zatěžkávací zkoušce, nabrali jste si na svá bedra opravdu přespříliš. Cítíte obrovskou zodpovědnost a pochybujete, zda vůbec náročný úkol zvládnete. Jste krátce před vyhořením. Nezoufejte, konec útrapám je v dohlednu. Brzy dokončíte svou strastiplnou cestu a odpočinete si.

LÁSKA  –  máte pocit, že už snad nemůže být ani hůř a že se na Vás problémy ve vztahu valí jeden za druhým. Jste přesvědčeni o tom, že už nesnesete žádný další problém, a že toto je konečná. Nezbyla Vám již žádná energie na řešení případných dalších problémů. Už stačilo. Nebojte, řešení už se rýsuje, brzy budete vysvobozeni z tíživé situace, a to i za cenu, že byste museli vztah, který Vám neprospívá, ukončit.

9 POUSTEVNÍK – JÍT SVOU VLASTNÍ CESTOU

Karta hledání moudrostí a odpovědí na otázky ve svém vlastním nitru. Ztište se a zaposlouchejte se, co od života opravdu chcete a co Vám našeptává Váš vnitřní hlas. To je ta jediná správná odpověď a pro Vás to nejlepší. Na kartě je zobrazen starý muž s lampou – symbol hledání cesty ve tmě, přičemž na této cestě je světlem vlastní duše. I když budete mít pocit, že jste izolováni od okolí, uvidíte, že nakonec budete z vaší námahy sklízet úrodu.

PRÁCE

Je čas oddělit se od davu a jít svou vlastní cestou, tedy rozjet svůj vlastní projekt a nepodřizovat se zaměstnavateli. Buďte individualitou, svým vlastním pánem a stanovujte si své vlastní plány. Je důležité být sám sebou. Karta tedy symbolizuje, že zřejmě rozjedete vlastní podnikání, nebo se oddělíte od skupiny a kolektivu Také se můžete věnovat studiu, školit se, nebo budete pracovat mimo domov, tudíž budete utíkat do ústraní.

LÁSKA

Karta symbolizuje potřebu být sám a vzájemně si od sebe odpočinout. Je potřeba přemýšlet, jak to s Vámi bude dál. Je dost možné, že se od sebe s partnerem na nějakou dobu odstěhujete a budete odloučeni. Karta obecně hovoří o oddělení a samotě nebo individualismu. Jen poté, co se odeberete do svého vnitřního světa, budete sami vědět, jaký další krok máte učinit.

XVIII LUNA – TÁPÁNÍ VE TMĚ

Vyplouvají na povrch temné stránky vašeho já, něco, co bylo již delší dobu uloženo, se znovu ocitá ve světle a jste si toho vědomi. Tak jako měsíc odráží světlo od Slunce, odráží vaše podvědomí skryté věci, které je potřeba vyřešit. Dostáváte příležitost věnovat se hluboce zasunutým problémům a záležitostem – využijte jí. Velice emocionální karta, která se také dotýká duchovna a spirituality. Pozor na klam a iluze – karta nás má také varovat před falešnými představami a stavěním vzdušných zámků.

PRÁCE

V práci doslova tápáte ve tmě, nemůžete se zorientovat, co je pro vás dobré a co ne. Vidíte jakoby jen slabé měsíční světlo. Pozor na klam a falešné mámení. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, tak by se dala tato karta také definovat v pracovní oblasti. Neměli byste zcela věřit svým kolegům, je možné, že mají něco nekalého za lubem.

LÁSKA

Partner vám zřejmě neříká pravdu, dejte si pozor, zda není váš vztah postavený na vratkých základech a nezakládá se spíše na lži a přetvářce. Partner vám zřejmě něco tají. Ve vztahu je patrná velká žárlivost a náladovost – jeden z vás dvou tahá toho druhého za nos. Pozitivně karta vyznívá v případě plodnosti – je totiž spojena s lunárním cyklem ženy.

6 HOLÍ – VE SPLAVNÉM PROUDU

Gratuluji, právě sedíte na zlaté žíle úspěchu! Vaše energie dosáhly té správné vibrace a Vaše myšlenky a plány se zhmotňují.  Připravte se na výborné potěšující zprávy nebo vítězství. Nic nestojí v cestě Vašim přáním. Zdá se, že pár problémů jste už vyřešili a že nyní můžete popojít o krok vpřed a s úspěchem se zhostit každé výzvy, která přijde. Triumf, který slavíte, bude pravděpodobně výsledkem vaší schopnosti získat ke spolupráci druhé lidi.

PRÁCE – hole obecně zastupují vnitřní žár v nás – touhy, akci, vůli, přání něčeho dosáhnout. Šestky jsou zase symbolem tvůrčího partnerství (2×3 – dvojky spojenectví a trojky kreativní energie). Když to dáte dohromady, znamená to prostě skvělý výsledek. Slavíte triumf, dosáhli jste toho, co jste chtěli. Buď budete povýšeni, nebo získáte práci, kterou jste si přáli, nebo budete v pracovní oblasti slavit jiné úspěchy. Lidé k vám mají důvěru, váží si vašich výsledků a vidí vás jako vůdčí osobu.

LÁSKA – ve Vašem vztahu se Vám vše daří, zažíváte šťastnou fázi. Potěší Vás zprávy od Vašeho partnera. V případě, že hledáte nového partnera, očekávejte úspěch. Karta též může znamenat svatbu. Váš partner je i Vaším spojencem, rozumíte si ve všech rovinách. Pozor v obráceném postavení může karta značit, že se Vás někdo snaží jen dobýt a dostat.