Archiv der Kategorie: Dvorní karty

PÁŽE POHÁRŮ – PODANÁ NÁRUČ LÁSKY

Chlapec na kartě drží v rukou pohár a vypadá uvolněně. Užívá si života, je radostný, svobodný. Má uvolněnou mysl a je plný romantického uvažování. Jelikož jsou poháry vodního živlu, karta se týká emocionálních témat – ať už je to pozvání ke šťastně stráveným oslavám nebo nějaký emotivní dopis či konverzace. Karta je také znamením krásy ve všech jejích podobách – svoboda myšlení, fyzická krása. V každém případě se stane něco, při čem zaplesá Vaše srdce

PRÁCE – otevírají se dveře Vaší fantazii, máte možnost se sami rozvinout a svobodně tvořit. Zdá se, že je pro Vás lepší podnikání než svazující zaměstnanecký poměr. Jste plni plánů a kreativních idejí. Očekávejte příchod nějaké nabídky, která Vás obšťastní. Páže pohárů symbolizuje také získávání nových znalostí, které bude spojeno s hlubokým emočním prožíváním. Získáte zase možnost snít a splnit si své sny.

LÁSKA – přestanete být ve vztahu svázaní a budete svobodně vyjadřovat svůj názor. Je zde patrné láskyplné a smířlivé gesto ze strany partnera. Karta je obecně předzvěstí lásky a milostného románku a může zastupovat mladého člověka, který prožívá svou první lásku, nebo člověka jakéhokoliv věku, který se právě otevřel svým pocitům a vztahu. Páže pohárů může také symbolizovat těhotenství, které je taktéž momentem velké radosti. Pozor v negativním slova smyslu může karta znamenat krátkodobý románek s mladšími osobami.

PÁŽE MINCÍ – HORLIVÝ STUDENT

Chlapec na kartě drží v rukou disk – zrodil se nový projekt, nová nabídka. Kluk se raduje, je zde patrné nadšení a elán. Vše je nové, v počátcích, a kluk je plný entuziasmu. Je mladý a ochotný se učit. Čekají ho nové výzvy a příležitosti. Karta také často symbolizuje komunikaci – dopisy, telefonáty, a různé písemnosti. Mince jsou zase spojovány s financemi. Možná tedy dostanete zprávu o přidělení stipendia nebo jiné formy finanční dotace. Pentakly jsou však spojovány nejenom s financemi, ale i s otázkami zdraví a těla. Páže mincí tedy může naznačovat, že začínáte praktikovat nějaký speciální zdravotní režim, např. tělesné cvičení nebo dietu.

PRÁCE – patrně jste dostali novou nabídku, která je zatím v plenkách. Chopte se příležitosti se dále rozvíjet. Čeká vás nový projekt, kde prokážete svůj um. Může to znamenat úplně novou práci nebo školení v rámci stávající práce. Budete se hodně učit a studovat, ale posunete se dál. Páže mincí zastupuje někoho, kdo absolvuje nějaký vzdělávací program, který souvisí s přípravou na zaměstnání. Nebo také symbolizuje velice pilného studenta, který pilně stráví hodiny nad učení a dá si záležet, aby všechno uměl do posledního detailu.

LÁSKA – tak jako páže symbolizuje jakožto mladý člověk ranou fázi, i Vy stojíte na počátku nového vztahu. Máte spoustu očekávání a jste plní vzrušení, co bude následovat. Nesmíte to uspěchat, jedná se opravdu teprve o počátek a možný potenciál k rozvinutí vztahu. Pokud už vztah máte, čekají vás nové zkušenosti, které váš vztah oživí. Váš partner vám také může vyjádřit gesto k vyjasnění doposud sporných záležitostí. Karta navíc může znamenat těhotenství nebo příchod dítěte do vztahu.  

RYTÍŘ MEČŮ – KRUTÝ BOJOVNÍK

Představte si opravdového rytíře, jak vjíždí do bitvy. Je odhodlán bojovat za každou cenu, je plný agresivní energie. A teď uvažujte, zda nějaká osoba ve vašem životě nehraje podobnou roli. Nelítostný člověk, který od sebe odsekává vše nepotřebné. Rytíř mečů se velice rád hádá, připravte se tedy na pěkně ostrý spor. Čeho se přesně bude karta týkat, Vám napoví ostatní karty. Jako osoba mívá rytíř mečů dost nepřátel, ale může si za to sám. Dříve mluví, než myslí, a zraňuje tím druhé.

PRÁCE

Pozor na nelítostnou kritiku ze strany nadřízených. Karta svědčí o náhle vzniklé hádce, sporu, který přichází jako rána z čistého nebe a bodá jako meč. Tato osoba je velice chladnokrevná a krutá. Setkáte se se lstivými úklady a záludností a budete muset svést boj za vlastní prosazení. Karta bývá spojována s archetypem divokého válečníka – proto může symbolizovat i vojáka nebo osobu v armádní službě.

LÁSKA

Vedete nelítostný souboj se svým partnerem. Oba jste nabití velice negativní energii a kritizujete jeden druhého. Všechno vztahujete na sebe a jste velice podráždění. Vše vás vytáčí. Je zde patrná i velká zákeřnost, pozor na přetvářku ze strany partnera. Rytíři obecně také velmi často zastupují milostný románek. Rytíř mečů může představovat mentální vztah k člověku, který podněcuje váš intelekt. Tento románek může být výsledkem setkání s někým, kdo se zajímá o stejnou věc jako vy.

RYTÍŘ MINCÍ – MŮŽETE SE SPOLEHNOUT

Dvorní karty většinou symbolizují někoho ve Vašem okolí, kdo má stejné vlastnosti jako postava na kartě, příp. touto postavou můžete být Vy sami. Rytíř mincí je pragmatický muž, na kterého je velký spoleh. Pokud mu zadáte nějaký úkol, můžete si být jisti, že jej svědomitě splní. Bude Vám ve všem oporou a pomocí. Pokud chcete zjistit, s čím Vám přesně pomůže, dívejte se na ostatní karty, a jestli je k nim rytíř obrácen nebo od nich odkloněn.

PRÁCE

K práci přistupuje rytíř mincí s velkou zodpovědností, pragmaticky, umí si vždy ve všech záležitostech poradit. I když mu jeho nadřízený zadá těžký úkol, zvládá jej vypracovat k všeobecné spokojenosti, a proto je u zaměstnavatelů velice oblíben. Je velice kvalitní pracovní silou a oporou. Pozor na to, abyste všechno nemuseli odedřít sami – neberte si na svá bedra víc, než ostatní ocení. Karta také naznačuje úspěch při hledání práce nebo postup v kariéře.

LÁSKA

Rytíři často naznačují, že do Vašeho života vstoupí láska. Naznačuje solidního partnera, na kterého se můžete spolehnout. Vaše partnerství je plné důvěry a vzájemného uznání. Někdy bývá tento muž poněkud nudný a konzervativní, ale zase víte, že vás nikdy nezradí. Vztah se bude vyvíjet poněkud pomalu, ale bude mít dlouhodobý nebo trvalý charakter. S tímto člověkem se budete cítit pohodlně a bezpečně.

KRÁLOVNA MEČŮ – KÁZEŇ MUSÍ BÝT!

Karta přísnosti a disciplíny. Pokud jste si předsevzali nějaký cíl, bude nad Vámi královna mečů držet bič, abyste vytrvali. Karta pevné vůle a sebeovládání. Dvorní karty obecně zastupují nějakou osobu ve Vašem životě nebo vlastnost. Možná máte ve svém okolí člověka s podobnými povahovými rysy nebo se tak projevujete sami. Pro takovou osobu je typické analytické myšlení a touha po intelektuálních výzvách. K problémům přistupuje jasně a pragmaticky, vždy hledá možnost, jak by se situace dala zlepšit.

PRÁCE – velice cílevědomá a bystrá žena. Má rychlé myšlení, rychle se učí. Je schopná bravurně řešit věci logickou myslí a jazyk má ostrý jako břitva. Je ideální pro řízení kolektivu – je důsledná a dokáže svou vytrvalostí a přísností plnit své cíle. Nutí nás dodržovat sliby, dokončovat úkoly a nic si nenalhávat. Je to osoba orientovaná na kariéru. Pozor dokáže se projevovat i destruktivně – svou zlomyslností a soutěživostí Vás dokáže zcela znemožnit. Někdy mívá silné mstivé rysy.

LÁSKA – ve vztahu se královna mečů projevuje jako razantní žena, která ví, co chce. Ráda vztah řídí, je dominantní. Je vtipná a energická. Na druhou stranu dokáže být i vypočítavá a bezcitná. Karta také naznačuje vztah, kdy oba partnery spojuje zájem o kariéru. Tradičně bývá také karta spojována s ovdověním. Dalším možným výkladem mohou být problémy v rodičovství – královna mečů v roli matky není příliš orientovaná na city a dokáže smést ze stolu dětské představy a sny.

Rytíř holí – vášnivý dobyvatel

Karta nadšení, zapálení pro věc a velké vášně. Dnešek je jako stvořený k puštění se do nějakého dlouho odkládaného úkolu nebo započetí nové aktivity, která Vás absolutně pohltí. Do všeho půjdete naprosto po hlavě a s velkou vervou. Rytíř holí se věnuje věcem, které ho zajímají. Vyhledává zábavu a možná aktivně sportuje. Rytíři dále symbolizují stěhování do nového domu, nástup do nové práce, cestování a další druhy pohybu a změn.

PRÁCE – s entuziasmem a zapálením pro věc se pustíte do řešení nějakého nového úkolu, nebo přijdete s něčím novým, čím by se dala zlepšit stávající situace. Máte velkou chuť konat, řešit. Je také možné, že zrovna nastupujete do nové práce, kde máte velká očekávání. Jste jako ohnivá střela, jdete si za svým. Můžete očekávat pracovní úspěch, možná Vás také čeká obchodní cesta.

LÁSKA – s partnerem/partnerkou chcete zažít něco nového, může se jednat o cestování nebo nějakou akci, něco, co vás zvedne ze židle. Každopádně nic nudného. Nová jiskra ve vztahu. Pozor rytíř také může znamenat nějaký krátký románek, krátké citové vzplanutí, které ale může rychle opadnout. V negativním slova smyslu jste ve vztahu moc impulzivní a vášeň vás dohání k netrpělivosti. Karta také může znamenat, že se s partnerem stěhujete na jiné místo nebo budete cestovat.

Královna pohárů – POD ZÁPLAVOU CITŮ

Přetékající city, láska, harmonie, to je symbolika vyzařující z této karty. Položme si sami sobě otázku, jaké emoce v nás vzbuzuje? Jednoznačně porozumění, klid a souhru. Znamená to tedy, že jestliže si vytáhnete tuto kartu, potkáte nebo budete mít co do činění s osobou, která je k Vám velice přátelská a prokazuje Vám dobrodiní. Kromě toho, že tato karta může symbolizovat přímo určitou konkrétní osobu (třeba i nás samotné), můžeme ji také rozpoznat v různých situacích. Vidíme zde obrovský příliv citů, nezřídka se tedy stává, že karta označuje mateřskou lásku a příjemné chvíle strávené s dětmi.

PRÁCE – v práci znamená citlivou inteligentní osobu, která je laskavá a oddaná. Klidně vyčkává a poslouchá své nitro, aby si ujasnila svá přání do budoucna. Podle okolních karet zjistíte, zda se jedná o vás samé, přítelkyni nebo  kolegyni. Další karty Vám také napoví, zda je přemíra citů myšlena v pozitivním slova smyslu nebo naopak – v tomto případě by se jednalo o osobu, která se utápí v citech a ve vlastní ublíženosti, a je depresivní.

LÁSKA – milující a oddaná manželka, která si city cení více než intelekt. Je soucitná, chápavá, obětavá, romantická. Někdy hrozí, že není příliš praktická a realistická. Ráda utíká do světa fantazie a navíc je duchovně založená. Kromě manželky to může být také milující matka, která svým dětem věnuje láskyplnou péči. Jsou pro ni