Archiv der Kategorie: Královna mečů

KRÁLOVNA MEČŮ – KÁZEŇ MUSÍ BÝT!

Karta přísnosti a disciplíny. Pokud jste si předsevzali nějaký cíl, bude nad Vámi královna mečů držet bič, abyste vytrvali. Karta pevné vůle a sebeovládání. Dvorní karty obecně zastupují nějakou osobu ve Vašem životě nebo vlastnost. Možná máte ve svém okolí člověka s podobnými povahovými rysy nebo se tak projevujete sami. Pro takovou osobu je typické analytické myšlení a touha po intelektuálních výzvách. K problémům přistupuje jasně a pragmaticky, vždy hledá možnost, jak by se situace dala zlepšit.

PRÁCE – velice cílevědomá a bystrá žena. Má rychlé myšlení, rychle se učí. Je schopná bravurně řešit věci logickou myslí a jazyk má ostrý jako břitva. Je ideální pro řízení kolektivu – je důsledná a dokáže svou vytrvalostí a přísností plnit své cíle. Nutí nás dodržovat sliby, dokončovat úkoly a nic si nenalhávat. Je to osoba orientovaná na kariéru. Pozor dokáže se projevovat i destruktivně – svou zlomyslností a soutěživostí Vás dokáže zcela znemožnit. Někdy mívá silné mstivé rysy.

LÁSKA – ve vztahu se královna mečů projevuje jako razantní žena, která ví, co chce. Ráda vztah řídí, je dominantní. Je vtipná a energická. Na druhou stranu dokáže být i vypočítavá a bezcitná. Karta také naznačuje vztah, kdy oba partnery spojuje zájem o kariéru. Tradičně bývá také karta spojována s ovdověním. Dalším možným výkladem mohou být problémy v rodičovství – královna mečů v roli matky není příliš orientovaná na city a dokáže smést ze stolu dětské představy a sny.