Archiv der Kategorie: Velká arkána

1 MÁG – TVŮRČÍ SÍLA

Jak už název karty vypovídá – mág, čaroděj, kouzelník – ztělesňujete vlastnosti osoby, která má v sobě netušené možnosti ovlivňovat svůj osud. Cílevědomě se snažíte o neustálý pokrok. Jste výborní řečníci a máte velký vliv na druhé lidi, takže Vám naslouchají. Dříme ve vás tvůrčí síla a jste schopni zhmotňovat své myšlenky. Jste tvůrci svého života. Vykouzlete si tedy to, o čem sníte.

PRÁCE

Máte skvělé komunikační schopnosti a dokážete pro své nápady nadchnout okolí. Vaše pozornost je přesně zacílená na přání, které jste si vysnili. Jste na velice dobré cestě a umíte využít šance, které se vám nabízí. Pokud pracujete v obchodě, je tato karta příslibem nových zakázek, uzavření nových transakcí. Okolnosti vám půjdou na ruku, protože jste v pozici síly a děláte správné věci.

LÁSKA

Mezi Vámi a vaším partnerem panuje souznění a velice dobrá komunikace. Pokud jste žena, může mág symbolizovat vašeho ideálního partnera. V případě, že jste si vysnili, jak by měl váš ideální partner vypadat, značí karta, že je již za dveřmi. Pozor karta v převrácené poloze znamená manipulaci a snahu dostat druhého tam, kam chceme.

vii VŮZ – PLNOU PAROU VPŘED

Symbolika karty vozu mluví jasně – triumfálně jedete z bitvy jako vítěz. Držíte oběma rukama otěže a máte situaci plně pod kontrolou. Jste také schopni zkrotit dva protichůdné vlivy – o čemž mluví i symbolika otěží: jeden lev bílý, jeden černý. Zdárně jste zdolali všechny překážky, pokračujete plnou parou vpřed a ničeho se nebojíte. Je zde patrný posun a pokrok. 7 vůz je také karta spojená s cestováním a pohybem všeho druhu.

PRÁCE

Na cestě k cíli, který jste si vytyčili, postupujete úspěšně vpřed a nějaké překážky váš nezadrží. Jdete si vytrvale za svým.  Je možné, že vás čeká povýšení nebo úspěšná kariéra, jste prostě na dobré cestě. Jste organizační talent – umíte situaci bravurně řídit, tak jako vozataj. Umíte se také perfektně kontrolovat, sebeovládat a čelit různým lidským problémům. Karta úspěchu, respektu, úcty, oslavy a odměn.

LÁSKA

V kartě vůz je patrný pohyb vpřed – může znamenat, že váš vztah se posune k lepšímu, nebo vás třeba čeká stěhování nebo společný příjemný výlet nebo dovolená. Ve vztahu se umíte prosadit a jdete si za svým, jste úspěšní. Umíte si obhájit svůj názor. Může také znamenat provětrání stávajícího vztahu – nový čerstvý vítr. Nebo také, že máte s někým vztah na dálku a musíte hodně cestovat

15 ĎÁBEL – CHUŤ ZAKÁZANÉHO OVOCE

Ozývá se ve Vás vnitřní hlas, který Vás nabádá k něčemu, co pro Vás není příliš dobré. Vábení, svody, lži, tak by se dala charakterizovat tato karta. Podléháte škodlivým vlivům a nejste svobodní, něco Vás stahuje dolů. Ďábel Vám nabízí všechnu krásu světa za cenu, že Vám vezme vaši svobodu. Jinými slovy, vybere si svou daň. Dejte si pozor, ať nepodlehnete kouzlu falešného mámení, mohli byste brzy litovat. Z takové závislosti se hned tak nedostanete. Dejte pozor na alkohol, drogy a podobné závislostní látky.

PRÁCE

Pociťujete závislost na své práci. Jste pod vlivem finančního nebo mocenského mamonu, ze kterého se nemůžete se vymanit, protože byste se pak mohli dostat do potíží a neměli byste takové výhody jako teď. Stejně tak může karta symbolizovat, že Vás někdo láká nebo svádí k nečistým praktikám, k nějakému nekalému obchodu, kde vidíte vidinu velkých peněz nebo velké moci, ale který není zcela v souladu se zákonem. I když zakázané ovoce nejlépe chutná, dejte od něj ruce pryč.

LÁSKA

Karta značí nízké vášně. Vztah je sice lákavý, velice to mezi Vámi jiskří, ale jinak Vás bohužel nic hlubšího nespojuje. Jakmile pomine jiskření, vyprchá veškeré kouzlo a začnou problémy. Karta může také naznačovat, že jste spoutáni velice karmickým vztahem, ve kterém se cítíte jako na horské dráze. Chvíli jste šťastní, pak zase ohromně trpíte. Takový vztah nemá bohužel nic společného s láskou. Dejte si pozor na svádění a milenecký vztah. Zbytečně se jen dostanete do problémů.

9 POUSTEVNÍK – JÍT SVOU VLASTNÍ CESTOU

Karta hledání moudrostí a odpovědí na otázky ve svém vlastním nitru. Ztište se a zaposlouchejte se, co od života opravdu chcete a co Vám našeptává Váš vnitřní hlas. To je ta jediná správná odpověď a pro Vás to nejlepší. Na kartě je zobrazen starý muž s lampou – symbol hledání cesty ve tmě, přičemž na této cestě je světlem vlastní duše. I když budete mít pocit, že jste izolováni od okolí, uvidíte, že nakonec budete z vaší námahy sklízet úrodu.

PRÁCE

Je čas oddělit se od davu a jít svou vlastní cestou, tedy rozjet svůj vlastní projekt a nepodřizovat se zaměstnavateli. Buďte individualitou, svým vlastním pánem a stanovujte si své vlastní plány. Je důležité být sám sebou. Karta tedy symbolizuje, že zřejmě rozjedete vlastní podnikání, nebo se oddělíte od skupiny a kolektivu Také se můžete věnovat studiu, školit se, nebo budete pracovat mimo domov, tudíž budete utíkat do ústraní.

LÁSKA

Karta symbolizuje potřebu být sám a vzájemně si od sebe odpočinout. Je potřeba přemýšlet, jak to s Vámi bude dál. Je dost možné, že se od sebe s partnerem na nějakou dobu odstěhujete a budete odloučeni. Karta obecně hovoří o oddělení a samotě nebo individualismu. Jen poté, co se odeberete do svého vnitřního světa, budete sami vědět, jaký další krok máte učinit.

XVIII LUNA – TÁPÁNÍ VE TMĚ

Vyplouvají na povrch temné stránky vašeho já, něco, co bylo již delší dobu uloženo, se znovu ocitá ve světle a jste si toho vědomi. Tak jako měsíc odráží světlo od Slunce, odráží vaše podvědomí skryté věci, které je potřeba vyřešit. Dostáváte příležitost věnovat se hluboce zasunutým problémům a záležitostem – využijte jí. Velice emocionální karta, která se také dotýká duchovna a spirituality. Pozor na klam a iluze – karta nás má také varovat před falešnými představami a stavěním vzdušných zámků.

PRÁCE

V práci doslova tápáte ve tmě, nemůžete se zorientovat, co je pro vás dobré a co ne. Vidíte jakoby jen slabé měsíční světlo. Pozor na klam a falešné mámení. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, tak by se dala tato karta také definovat v pracovní oblasti. Neměli byste zcela věřit svým kolegům, je možné, že mají něco nekalého za lubem.

LÁSKA

Partner vám zřejmě neříká pravdu, dejte si pozor, zda není váš vztah postavený na vratkých základech a nezakládá se spíše na lži a přetvářce. Partner vám zřejmě něco tají. Ve vztahu je patrná velká žárlivost a náladovost – jeden z vás dvou tahá toho druhého za nos. Pozitivně karta vyznívá v případě plodnosti – je totiž spojena s lunárním cyklem ženy.

XX POSLEDNÍ SOUD – UDĚLEJTE TLUSTOU ČÁRU

Karta definitivního zúčtování s minulostí. Od nynějška již není možné kráčet po staré cestě, jste nadobro vysvobozeni z tíživé situace. Archanděl Gabriel troubí na trubku a pod ním se probouzejí k životu mrtví. Konečně přichází úleva. Poslední soud také znamená prozření – konečně jsme něco pochopili, jedná se o záblesk poznání, kdy po delší cestě váhání a nejistoty víme přesně, co máme udělat. Najednou porozumíme tomu, jak funguje duchovní svět a že ho tvoříme sami svými myšlenkami.

PRÁCE

V práci karta Poslední soud znamená nějakou významnou změnu v osobním statusu. Může se jednat o vyšší pracovní pozici, nebo přidělení akademické hodnosti, ale také např. výpověď – v případě, že je pro Vás stávající práce po dlouho trvajících neshodách frustrující a odchod by znamenal úlevu. Prostě situace výrazně postupuje vpřed a to, co Vám již neprospívá, je u konce. Nemá cenu dále pokračovat po takové cestě. Věřte, že Vaše rozhodnutí je správné.

LÁSKA

Pokud z Vašeho vztahu v minulosti vyprchala radost a nadšení, předpovídá tato karta šanci na obnovení původní vášně. Cítíte se ve vztahu jako znovuzrození, Pokud se jedná o déle nefunkční vztah, symbolizuje karta ukončení a osvobození z jeho pout. Objasní se to, co dosud bylo nejasné nebo bylo nevyřčeno.  Doslova se jedná o restart. Začínáte nově a jinak.

8 SPRAVEDLNOST – JAK ZASEJEŠ, TAK SKLIDÍŠ

Karta zúčtování. Dostáváme, co si zasloužíme. Pokud jsme se v minulosti snažili, budeme sklízet ovoce za naši píli, pokud jsme naopak někomu ublížili, dostaneme to, co nám patří. Karta nastolení rovnováhy, vše musí být vyváženo, nikdy nemůže převažovat negativní nebo pozitivní. Někdy bývá spojována s karmou, tj. našimi činy z minulosti.

PRÁCE

v pracovní oblasti může karta naznačovat, že získáte ohodnocení za svou dobře oddělanou práci. Zřejmě je to den Vaší dlouho očekávané výplaty. Nebo karta vypovídá o tom, že Vás čekají obstrukce se soudy, příp. jinými právními záležitostmi nebo řešíte úřední věci. Jednoduše budete odměněni podle svých zásluh. Pokud jste doposud zanedbávali finanční záležitosti, dejte si je do pořádku.

LÁSKA

vyplouvá na povrch, co jste do vztahu vložili. Záleží jen na Vás, zda to bylo dobré nebo špatné. Spravedlnost může i symbolizovat jednání se soudy, např. v případě rozvodového řízení. Pokud chcete mít fungující vztah, musíte také umět dělat kompromisy, které zohledňují potřeby obou partnerů. Ve znamení této karty budete mít potřebu dořešit všechny nevyřešené spory.

6 MILENCI – VOLBA SRDCEM

Ocitli jste se na křižovatce, je před Vámi důležitá životní volba a váháte, zda se rozhodnout pro nebo proti. Karta rozhodování a určování směru. Taktéž absolutní lásky a mileneckého pouta v případě, že se ptáme na oblast lásky. Obecně spojenectví – ne vždy musí hned nutně znamenat partnerskou lásku, nýbrž může značit i partnera v obchodní oblasti, se kterým vytvoříte tým a budete postupovat za společným cílem.

PRÁCE – Potkáte někoho, kdo bude Vaším partnerem a spojencem. Společně zvládnete víc než sami. Zřejmě spolu uzavřete nějakou dohodu nebo smlouvu. Spojuje vás vzájemné využití nějakého nadání nebo oboustranně prokázaná laskavost. Karta může označovat dva jedince, např. dvě strany spojené ve společné kauze, kdy obě strany spolupracují a snaží se dosáhnout úspěchu. Nebo jste se ocitli v bodě, kdy se musíte rozhodnout pro jednu z variant. Rozhodování bude těžké. Musíte říct ANO nebo NE. Zcela jistě budete následovat hlas svého srdce.

LÁSKA – Ve Vašem partnerství je patrný velký náboj sexuality, ale zároveň i porozumění. Jste souznící duše. Karta symbolizuje hlubokou oddanost a vášnivou touhu. Tvoříte velice silné pouto a plánujete společně svatbu. Nebo zažijete silný erotický zážitek. Taktéž může karta poukazovat na to, že se v lásce budete rozhodovat mezi 2 partnery.

0 BLÁZEN – DĚTINSKÁ NAIVITA A BEZSTAROSTNOST

Karta nových začátků, kroků do neznáma, bezstarostnosti, nevinnosti, ale také naivity. Jako blázen se bezmyšlenkovitě vrháte do nových věcí, aniž byste zvážili rizika. To může být jak plusem, tak minusem, podle toho, v jaké situaci se zrovna nacházíte. To Vám napoví okolní karty. Pokud Vám hrozí nějaké nebezpečí, berte kartu spíše jako varování. Pokud jsou okolní karty pozitivní, máte spoustu odvahy a nebojíte se vykročit.

PRÁCE – Blázen je karta nových příležitostí. Na obzoru se rýsuje nová práce nebo nový úkol. Zřejmě máte mnoho sil a troufnete si vše zvládnout. Ovšem zatím ještě nic nemá řád a pevnou strukturu, vše je otevřené a v chaosu. Pozor tedy na lehkovážnost a nezralost. Raději se důkladně připravte a nic nepodceňte. Zvažte také všechna rozumová fakta a neberte věci na lehkou váhu, mohlo by se Vám to vymstít.

LÁSKA – Značí počátek nového vztahu – lehkost, hravost. Užíváte si každého dne a nedbáte rizika. Zažijete spoustu radostných chvil a hodně se spolu nasmějete. Blázen je totiž kartou žertů a legrace. Váš vztah je doslova dobrodružstvím. Nevěstí ovšem dlouhodobost a stabilitu, protože naznačuje, že partneři zatím ještě nejsou na stabilní vztah připraveni. Karta může rovněž znamenat příchod dítěte a počátek nové fáze ve vztahu.

III CÍSAŘOVNA – SEBEVĚDOMÁ VLÁDKYNĚ

Dnešní den prožijete v hlubokém vnitřním uspokojení. Karta značí archetyp ženy – matky a vládkyně. Budete se doslova cítit jako císařovna. Budete si moci dovolit splnit si svoje přání. Přichází hojnost, bohatství. Štěstí a překonání překážek. Možná si dnes uděláte radost, koupíte si něco nového, nebo dostanete dárek, prostě k vám blahobyt přichází ze všech stran.

PRÁCE – zažijete velký příval tvořivosti, dáte ze sebe to nejlepší. Máte dobře nakročeno, budete mít spoustu nápadů, budete činorodí, budete se dál rozvíjet. Přijdete s nápadem na nový plán nebo projekt. Dovršíte svůj už započatý plán nebo se Vám bude dařit v obchodě a zakázky se k Vám budou hrnout.

LÁSKA – pro partnera jste ideální ženou. Možná Vás čeká svatba. Možná taky miminko, protože jako jedna z mála karet mluví císařovna o těhotenství. Pro děti jste ideální matkou. Zažijete situace, kdy se to potvrdí. Máte velkou citovou podporu, vaše vztahy jen kvetou. POZOR v negativním smyslu karta může značit promiskuitu a koketérii.

Karta také může značit situace, kdy budete mít co do činění s Vaší matkou, která bude vystupovat v roli autority.